1. Præambel

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er indgået mellem kunden og Hokus Pokus og er til enhver
tid gældende, medmindre Hokus Pokus og kunden udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt.

2. Priser

2.1 Prisen for salgsgenstanden er disse, som på dagen for bestillingens afgivelse er angivet på hjemmesiden,
og er inkl. moms, afgifter, gebyrer – herunder transaktionsgebyrer – og skatter.
2.2 Hokus Pokus tager forbehold for trykfejl i priser og varebeskrivelser.

3. Betaling og ordrebekræftelse

3.1 Du kan betale med Mastercard eller VISA/Dankort.
3.2 Når betalingen er gennemført, modtager du inden for rimelig tid en skriftlig bekræftelse på købet,
hvor nærværende betingelser er en integreret del.
3.3 Beløbet bliver først trukket på når varen afsendes fra Hokus Pokus forretningssted.

4. Levering

4.1 Leveringstiden er angivet under de på hjemmesiden enkelte salgsgenstande.
4.2 Levering af salgsgenstanden anses for sket, når salgsgenstanden er kommet i køberens besiddelse.

5. Sikkerhed og persondata

5.1 Dit privatliv er vigtigt for Hokus Pokus. Derfor er vores betalingsløsning baseret på SSL-standarden, hvilket
betyder, at de oplysninger, du afgiver i forbindelse med din betaling, er beskyttet ved kryptering.
Som krypteringsform ved elektronisk handel er SSL-standarden almindeligt udbredt og betragtes
som en meget sikker løsning.
5.2 For at gennemføre et køb hos Hokus Pokus, har vi brug for personoplysninger med formålet at kunne levere salgsgenstanden til dig.
5.3 Personoplysningerne registreres hos Hokus Pokus og opbevares i 5 år.
5.4 Den til enhver tid værende direktør i Hokus Pokus har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig, ligesom direktøren er dataansvarlig.
5.5 Oplysninger som afgivet videregives eller sælges ikke til tredjemand.
5.6 Hokus Pokus indhenter og registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

5.7 Hokus Pokuss persondatapolitik og betingelserne er blevet opdaterede med virkning fra den 24. maj 2018. Begge dele er gjort for at imødekomme de nye juridiske krav i forbindelse med persondataforordningen, der træder i kraft d. 25. maj 2018.

5.8 Dine oplysninger bliver brugt til at sende varer til din adresse, og vi laver statistik til brug i Hokus Pokus.

6. Fortrydelses- og returret

6.1 Ifølge forbrugeraftaleloven har du ret til at fortryde og returnere dit køb senest 14 dage efter, at du har modtaget salgsgenstanden. Fristen på 14 dage løber fra denne dag, hvor du modtager salgs-genstanden i din fysiske besiddelse, jf. punkt 4.3.
6.2 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. punkt 6.1, gøre Hokus Pokus udtrykkeligt opmærksom på, at du ønsker at fortryde købet.
6.3 Meddelelsen skal sendes til de i punkt 8 angivne kontaktinformationer. Du kan også benytte standard fortrydelses formularen, som vedlægges din ordrebekræftelse, og som tillige findes online på hjemmesiden.
6.4 Modtager Hokus Pokus fortrydelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter salgsgenstanden er kommet i din besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.
6.5 Salgsgenstanden skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt Hokus Pokus om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til den i punkt 8 angivne adresse.
6.6 De udgifter, der er forbundet med at sende salgsgenstanden retur, afholdes af dig. Måtte salgs genstanden gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer du risikoen herfor.
6.7 Du hæfter for en eventuel forringelse af salgsgenstandens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå salgsgenstandens art og egenskaber samt som led i at afprøve salgsgenstanden. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at Hokus Pokus er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.
6.8 Købesummen bliver tilbageført til din konto senest 14 dage efter datoen, hvor du har meddelt, at du har fortrudt dit køb. Hokus Pokus forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for
3.
salgsgenstanden, indtil salgsgenstanden er modtaget retur, eller indtil du har fremlagt behørigt dokumentation for, at salgsgenstanden er returneret.
6.9 Hokus Pokus er dog berettiget at modregne de i punkt 6.6 og punkt 6.7 nævnte udgifter i salgsgenstandens købesum.

7. Reklamationsret

7.1 Du har 2 års reklamationsret for fejl og mangler.
7.2 Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give Hokus Pokus meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen.
7.3 Uagtet de i henhold til købelovens mangels beføjelser, forbeholder Hokus Pokus sig afhjælpnings retten, herunder retten til at foretage omlevering.
7.4 rimelige omkostninger til transport efter nærværende bestemmelse afholdes af Hokus Pokus.
7.5 Meddelelse om reklamation skal sendes til de i punkt 8 angivne kontaktoplysninger.

8. Kontaktinformationer

Hokus Pokus
Østerbrogade 6 D
9670 Løgstør

E-mail: hokuspokus9670@gmail.com
CVR-nr. 25600002
Telefonnummer: +45 98 21 38 55

9. Lovvalg og værneting

9.1 Enhver tvist i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret med.